Kancelaria Adwokacka Robert Augustyn

Pomoc prawna w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.

Adwokat Robert Augustyn

Adwokat Robert Augustyn jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem.
W roku 1993 ukończył aplikację prokuratorską i zdał egzamin prokuratorski z ogólnym wynikiem bardzo dobrym.
W latach 2002 - 2006 ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Jest autorem publikacji z dziedziny prawa (publikował na łamach "Rzeczpospolitej" i "Dziennika Gazety Prawnej").
W 2010 r. ukazała się książka jego autorstwa "Zarys metodyki obrony lekarza w postępowaniu karnym w sprawach o błąd medyczny".
Specjalizuje się w prawie karnym.
Prowadzi również sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.